programové cykly

CREATIVE COMMONS FILM FESTIVAL

Pirátství a legální možnosti sdílení audio-vizuálních děl na internetu

SEXPOSED

Opomíjená témata rizikového sexuálního chování

FEAST

Oslava jídla v kontextu současné společnosti

MOC HRANIC

Hledání domova a identity v dnešním světě

ZPÁTKY DO BUDOUCNOSTI

Výzvy a hrozby blízké budoucnosti pro společnost a vědu

DATA OVERLOAD

Vliv informační exploze na lidskou psychiku

BEZHLAVÍ

Anti-intelektualismus dnes v kontextu minulého režimu

POTOMCI LIDÍ

Současné mezilidské vztahy z pohledu přírodních a sociálních věd