programové cykly

OPEN SOURCE SOCIETY

2nd Kinolab Film Festival

NOVÁ DIVOČINA

Veřejná prostranství městské krajiny jako útočiště lidí bez domova

HOW TECHNOLOGY MADE US SHARE

1st Kinolab Film Festival

KOMUNITY

Současná společenství netradičním pohledem

SEXPOSED

Opomíjená témata rizikového sexuálního chování

MOC HRANIC

Hledání domova a identity v dnešním světě

ZPÁTKY DO BUDOUCNOSTI

Výzvy a hrozby blízké budoucnosti pro společnost a vědu

DATA OVERLOAD

Vliv informační exploze na lidskou psychiku

BEZHLAVÍ

Anti-intelektualismus dnes v kontextu minulého režimu

POTOMCI LIDÍ

Současné mezilidské vztahy z pohledu přírodních a sociálních věd