BIG BROTHER FILM FESTIVAL

Digitální svoboda a vliv technologií na náš život

PŘEHLÍŽENÍ

Umění přežít v městské krajině

HOW TECHNOLOGY MADE US SHARE

Pirátství a legální možnosti sdílení audio-vizuálních děl na internetu

KOMUNITY

Současná společenství netradičním pohledem

SEXPOSED

Opomíjená témata rizikového sexuálního chování

MOC HRANIC

Hledání domova a identity v dnešním světě

ZPÁTKY DO BUDOUCNOSTI

Výzvy a hrozby blízké budoucnosti pro společnost a vědu

DATA OVERLOAD

Vliv informační exploze na lidskou psychiku

BEZHLAVÍ

Anti-intelektualismus dnes v kontextu minulého režimu

POTOMCI LIDÍ

Současné mezilidské vztahy z pohledu přírodních a sociálních věd