FEAST

FEAST (Festival of Environment, Arts & Sustainable Technology) je mezinárodní festival, jehož myšlenka pochází z Londýna a má za cíl propojit nejrůznější kultury srkze témata spojená s jídlem a tendencemi dnešního stravování. KINOLAB se do projektu FEAST zapojí v rámci akce ZAŽÍT MĚSTO JINAK ve spolupráci s alternativním prostorem zaměstanávající lidi bez domova Přestupní stanice. Tématem pražské sekce tohoto mezinárodního festivalu budou otázky spojené s plýtváním jídla, dumpster divingem a formami dnešního stravování. Více o festivalu FEAST.