KINOLAB je filmově-diskuzní platforma zaměřená na současná socio-politická témata, která formou filmu a následné diskuze s odborníky umožňuje publiku nahlédnout do společensky málo diskutovaných oblastí a podněcuje jej k aktivnímu kritickému myšlení.

KINOLAB is a film-discussion platform focused on current socio-political issues through films and subsequent discussions with experts. Our goal is to spark attention, raise awareness and provoke public discussions thru critical thinking.

Barbora Johansson je zakladatelka a vedoucí platformy KINOLAB. Na dramaturgii aktuálního programu #KinolabFilmFest se podílí Petra Špačková, Nina Bumbálková, Tereza Saitzová, Jiří Kryštof Jarmar, Karolína Hejlová. Děkujeme všem, kteří se i v minulosti podíleli na tvorbě filmově-diskuzních programů: Zlatko Teskere, Petra Krupičková, Magdalena Sochorová, Eva Šmerdová, David Mitrenga, Robin Kopecký, Zuzana Zelenková, Michal Beluský, Jana Bartková, Michal Gladiš, Anna Pechová, Pavlína Šámalová, Sandra Sedlecká, Tomáš Roček, Jiří Valenta, Alena Bartková, Kris Maňas.


Sledujte nás na INSTAGRAMU nebo FACEBOOKU, dívejte se na YOUTUBE