KINOLAB je filmově-diskuzní platforma zaměřená na současná socio-politická témata, která formou filmu a následné diskuze s odborníky podněcuje publikum k aktivnímu kritickému myšlení. Vstupné je dobrovolné a přístupné všem.

KINOLAB is a film-discussion platform focused on current socio-political issues through films and subsequent discussions with experts. Our goal is to spark attention, raise awareness and provoke public discussions thru critical thinking. Admission to all events is free and accessible to all.

Projekt KINOLAB vede Barbora Johansson, na přípravě aktuálního programu #KinolabFilmFest se podílí Petra Špačková, Nina Bumbálková (Snack Productions), Petra Krupičková (FairArt), Tereza Saitzová, Magdalena Sochorová. Děkujeme všem, kteří se i v minulosti podíleli na tvorbě filmově-diskuzních programů: Zlatko Teskere, David Mitrenga, Robin Kopecký, Zuzana Zelenková, Michal Beluský, Jana Bartková, Michal Gladiš, Anna Pechová, Pavlína Šámalová, Sandra Sedlecká, Tomáš Roček, Jiří Valenta, Alena Bartková, Kris Maňas.