KINOLAB je filmově-diskuzní platforma zaměřená na současná socio-politická témata, která formou filmu a následné diskuze s odborníky umožňuje publiku nahlédnout do společensky málo diskutovaných oblastí a podněcuje jej k aktivnímu kritickému myšlení.

KINOLAB is a film-discussion platform focused on current socio-political issues through films and subsequent discussions with experts. Our goal is to spark attention, raise awareness and provoke public discussions thru critical thinking.

Barbora Johansson je zakladatelka platformy KINOLAB, kterou vede společně s Petrou Špačkovou a Evou Šmerdovou.


Děkujeme všem, kteří se podílejí na tvorbě platformy: Barbora Šichanová, EPOS257, Sandra Sedlecká, Zlatko Teskere, Nina Bumbálková, Alena Ochepovsky, Ivana Bochníčková, Jiří Kryštof Jarmar, Karolína Hejlová, Tereza Saitzová, Petra Krupičková, Magdalena Sochorová, David Mitrenga, Robin Kopecký, Zuzana Zelenková, Michal Beluský, Jana Bartková, Michal Gladiš, Anna Pechová, Pavlína Šámalová, Tomáš Roček, Jiří Valenta, Kris Maňas, Fran González Vázquez a mnoho dalších.


Sledujte nás na INSTAGRAMU nebo FACEBOOKU, dívejte se na YOUTUBE