KINOLAB je filmově-diskuzní platforma zaměřená na současná socio-politická témata, která formou filmu a následné diskuze s odborníky podněcuje publikum k aktivnímu kritickému myšlení. Vstupné je dobrovolné a přístupné všem.

KINOLAB is a film-discussion platform focused on current socio-political issues through films and subsequent discussions with experts. Our goal is to spark attention, raise awareness and provoke public discussions thru critical thinking. Admission to all events is free and accessible to all.

Projekt KINOLAB vede Barbora Johansson Pivoňková, na přípravě programu se podílejí dramaturgové Robin Kopecký, Zuzana Zelenková, Michal Beluský, Jana Bartková, o produkci jednotlivých projektů se starají Alena Bartková, Anna Pechová, Pavlína Šámalová. Technickou spolupráci obstarává Kris Maňas, hlavní fotografkou projektu je Sandra Sedlecká, grafický design zajišťuje Dočasná zóna.