BIG BROTHER FILM FESTIVAL

Tři večery plné filmů a diskuzí, více než dvě stovky návštěvníků a hlavně pocit, že otázky soukromí a digitálních svobod nejsou lidem ukradené. Big Brother Film Festival je za námi a my děkujeme všem, kdo ho navštívili či se na něm podíleli.


Digitalizace se stala součástí našich každodenních životů. Můžeme být spolu v neustálém kontaktu, objednávat si v krátkém čase zboží z celého světa, vyřizovat úřední věci i služby na dálku, mít po ruce informace a obsahy všeho druhu. Řada procesů v ekonomice a společnosti se zjednodušila. Daň za to všechno je však vysoká – platíme našimi osobními daty, která jsou buď přímo obchodována, zneužívána nebo uchovávána a využívána za často nejasných a rizikových okolností. To platí jak pro údaje o našich životech v rukou technologického byznysu, tak i státní správy (v nejhorším případě pak v jejich kombinaci, kde je odpovědnost mlhavá - například státní cloudy na zařízeních BigTech firem).


Pandemie COVID-19 přesun velké části našich životů do digitálního světa jen urychlila: co se však během tohoto přesunu stalo s našimi digitálními právy a svobodami? Jsou přínosy digitálních technologií tak nezpochybnitelné, jak se nás technologičtí giganti snaží přesvědčit? Nežijeme už dávno ve světě Velkého bratra, před kterým varoval George Orwell? Jaká se pro nás nabízí řešení?


👁‍🗨 Jaké příběhy o nás vypráví naše data?
👁‍🗨 Na svět dohlíží miliarda kamer. Vyměníme svobodu za bezpečí?
👁‍🗨 Stát odmítá říct, jak funguje systém biometrických kamer


Festival o digitálních svobodách a vlivu technologií na náš život se věnoval třem ožehavým tématům: masovému biometrickému dohledu, před kterým aktuálně bijí na poplach lidskoprávní organizace po celém světě, moci technologických gigantů, z jejichž spárů se lze jen velmi těžko vymotat a které snad nejvíce ztělesňuje Google a digitální hygieně, jejíž základy se musel naučit každý, kdo během pandemie jen zavadil o on-line vzdělávání či práci z domova.


Festival pořádají organizace Kinolab a IuRe/Digitální svobody


EN:
The festival on digital freedoms and the impact of technology on our lives. During three film-discussion evenings, the festival will focus on three thorny issues: mass biometric surveillance, currently causing alarm among human rights organizations around the world, digital hygiene, the basics of which had to be learned by anyone working or learning from home during the pandemic, and the power of technology giants, Google most prominently, whose influence it is very difficult to escape.