SLUŠÍ TI TO : Masový biometrický dohled

Sledování kamerovými systémy přechází do nové fáze. Klasické kamery, dosud pouze zaznamenávající obraz, se mění ve složité nástroje detekce či identifikace. Identifikují se lidé (podle tváře, chůze), auta (podle SPZ), interakce mezi lidmi, podivné chování, zvuky atd. V České republice jsou takzvané biometrické kamery používány již na pražském letišti, špičkový software na rozpoznání tváří zakoupila na konci roku 2020 i česká policie - netají se přitom tím, že v rámci testu již vyzkoušela použít i fotografie z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou například sociální sítě.

Proč jsou podobné systémy ohrožením základních principů demokracie a svobody? Jak jim můžeme čelit? Jaké příběhy o nás vypráví naše data?A kdo všechno vlastně vidí, jak vám to na kameře sluší?


Srdečně vás zveme na první ze tří večerů Big Brother Film Festivalu o vlivu technologií na naše práva a svobody, který se bude věnovat tématům z oblasti biometriky a rozpoznávání obličejů.

20:30 ▶︎ Zahájení festivalu: KINOLAB & IURE/Digitální svobody

20:40 ▶︎ Promítání filmu: BIG BROTHER: A WORLD UNDER SURVEILLANCE (Dir. Sylvain Louvet, 2019, 90 min, CZ sub, Albert Londres Prize Winner)

22:10 ▶︎ Speciální video nahrávka pro naše publikum od autora snímku Sylvaina Louveta.

22:20 ▶︎ Moderovaná diskuze s hostem Václavem Machem, který se věnuje právní úpravě používání kamer s biometrickým rozpoznáním tváře na veřejných prostranstvích. Moderuje Hynek Trojánek z IuRe/Digitální svobody.

23:00 ▶︎ Premiéra krátkého českého filmu ZAVŘETE OČI, PROCHÁZÍM (Dir. Maja Penčič) věnujícímu se problematice sledovacích kamer v ČR.


Festival vzniká ve spolupráci s právnicko-poradenskou organizací IuRe/Digitální svobody, která každoročně pořádá Big Brother Awards a svou činností bojuje za lidské svobody v digitálním i skutečném životě.


EN:

LOOKING GOOD: Mass Biometric Surveillance

Classic cameras, so far only recording images, are turning into complex detection or identification tools. People are identified (by face, their walk), cars are identified (by license plate), human interactions, strange behavior, sounds, etc. are all identified. In the Czech Republic, so-called biometric cameras are already used at Prague Airport, and the Czech police also purchased state-of-the-art face recognition software at the end of 2020 - they make no secret of the fact that they tried to use photos from publicly available sources such as social networks. Why do similar systems represent a threat to the fundamental principles of democracy and freedom? How can we face them? And who actually sees, how good you look on the camera?

▶︎ 20:30 Launch of the festival: KINOLAB & IURE/Digitální svobody

▶︎ Film screening: BIG BROTHER: A WORLD UNDER SURVEILLANCE
(Dir. Sylvain Louvet, 2019, 90 min, CZ sub, Albert Londres Prize Winner)

▶︎ Moderate debate with guests.

▶︎ Premiere of short film on surveillance cameras in Czech Republic.

Datum konání:

16.09. v 20:30

Místo konání: