FILM: Digitální disidenti

Dokumentární film o lidech, podle kterých by používání digitálních technologií nemělo být podmínkou pro fungování ve společnosti.


Nemají chytré telefony, nejsou na sociálních sítích. Pandemií umocněný přesun řady společenských činností do on-line prostoru sledují s kritickými obavami. Kdo jsou lidé, kteří i dnes žijí bez všeobecně vzývaných digitálních vychytávek a jaké mají motivace? Filmový dokument nabízí jiný pohled na digitalizaci.


Osobními příběhy a tedy celým filmem, který právě vyrazil do světa, provází sociolog Petr Lupač. Ten se dlouhodobě věnuje fenoménům digitální propasti a digitálního vyloučení. Zasazuje do společenského kontextu digitalizační proces, kterého jsme právě všichni účastni a vede diváka k nepříjemnému uvědomnění: pokud existuje početná skupina lidí, pro které je nevyužívání digitálních technologií věcí volby a osobního rozhodnutí, jak veliká je asi skupina lidí, která digitální technologie vůbec nevlastní či využívat neumí?

Středometrážní dokument "Digitální disidenti" reflektuje narůstající rozčarování z technologického pokroku, který byl dosud braný jako něco daného a nezpochybnitelného. Jednotlivé postavy, které spojuje zejména větší či menší napojení na umělecký svět, v něm vysvětlují své analogové postoje - za těmi si stojí i přes to, že jsou okolím často vnímány jako morousové či zdržovači. Více si můžete poslechnout v rozhovoru na Radiu Wave.


27.4.2022 → Academia Film Olomouc - PREMIÉRA

28.4.2022 → Kino Pilotů Praha - PREMIÉRA

19:00 - 19:40 Promítání filmu
19:40 - 20:30 Moderovaná diskuze s hosty:
Jakub Nešetřil - Zakladatel komunity expertních dobrovolníků Cesko.Digital, která pomocí technologií pomáhá v rozvoji státu i společnosti.
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. - Terénní krizová pracovnice a psycholožka, která pomáhá v krizových situacích při neštěstích a dává přednost analogovým řešením před digitálními. Moderuje Hynek Trojánek z IURE/Digitální svobody.

Nadcházející projekce naleznete na WEBU FILMU.


TRAILER FILMU


Digitální disidenti (2021, CZ, 40 min)
Režie: Barbora Johansson
Dramaturgie: Hynek Trojánek
Kamera: Jan Pivoňka
Střih: Barbora Johansson
Barevná postprodukce: Fahim Kazi
Hudba a zvuk: Martin Tvrdý
Použitá hudba: Idea - Hesla feat. Jana Kirschner z alba O beatech a lidech
© + ℗ 2021 Ty Nikdy Labe
Účinkují: Petr Lupač, Hynek Trojánek, Barbora Johansson, Ondřej Kobza, Zuzana Burianová, Pepe Rafaj
Lokace: Vila Štvanice, Střecha Lucerny, Pražské kreativní centrum
Produkce: Kinolab & IURE / Digitální svobody
Děkujeme: Petře Špačkové, Amátě Skálové, Marině Bodnariuk, Sandře Sedlecké, Heleně Svatošové, Magdě Pivoňkové, Tomášovi Drahorádovi, Pepkovi Změlíkovi


Film vznikl na základě myšlenek Big Brother Film Festivalu 2021 o digitální svobodě.


EN:

They are not on social networks, they do not have smartphones and pandemics exacerbated the transfer of a number of social activities to the online space they watch with critical apprehension. Who are the people who still live in 2021 without the generally called digital tweaks and what are their motivations?

The medium-length documentary "Digital dissidents" reflects the growing disillusionment with technological progress, which has so far been seen as something given and unquestionable. The individual characters, who are mainly connected by a greater or lesser connection to the art world, explain their analogue attitudes in it - they stand behind them despite the fact that they are often perceived by their surroundings as morous or delay.

The sociologist Petr Lupac, who has long been dedicated to the phenomena of the digital divide and digital exclusion, accompanies his personal stories and thus the entire film. It places the digitalisation process in which we are all involved and leads the viewer to an unpleasant realization: if there is a large group of people for whom the non-use of digital technologies is a matter of choice and personal decision, how big is a group of people who do not own digital technology at all or can't use?

Documentary film by Barbora Johansson about people who do not want to use digital technologies and refuse them to be necessary precondition for functioning in society.

Read more about the film on European Digital Rights EDRI.

Datum konání:

28.04. v 19:00

Místo konání: