DEGOOGLE ME : moc technologických gigantů

Ať už zveřejňujeme fotky, lajkujeme komentáře, vyhledáváme informace, či přehráváme videa, nepřetržitě vytváříme ohromné množství dat o našem chování. Argumentuje se zpravidla tím, že jde jen o jakousi daň za bezplatné používání služeb: tato data však s pomocí strojového učení vytváří informační moc, kterou v historii neměl žádný stát. Naše digitální stopa je často bez většího vědomí využívána technologickým byznysem a obchodována v on-line reklamních systémech, může být ale i zneužita k ovlivňování chování či v politickém boji.

Jaké aktuální návrhy zákonů se snaží moc technologických gigantů svázat a jak se jim to daří? Je vůbec možné ze spárů Googlu a dalších technologických gigantů uniknout? A co všechno se dá na internetu zjistit o vás?

Srdečně vás zveme na druhý ze tří večerů Big Brother Film Festivalu o vlivu technologií na naše práva a svobody, který se bude věnovat problematice digitálních gigantů.


Festival vzniká ve spolupráci s právnicko-poradenskou organizací IuRe/Digitální svobody, která každoročně pořádá Big Brother Awards a svou činností bojuje za lidské svobody v digitálním i skutečném životě.


EN:

DEGOOGLE ME: The Power of Technology Giants

Whether we post photos, like comments, search for information, or play videos, we're constantly generating a tremendous amount of data about our behavior. It is generally argued that it is only a kind of tax on the free use of services: however, this data, with the help of machine learning, creates an information power that no state in history has had. Our digital footprint is often used without us knowing by the technology business and traded in online advertising systems, but it can also be misused to influence behavior or in political campaigns.

What current bills are trying to restrict the power of technology giants, and how successful are they? Is it even possible to escape the clutches of Google and other technology giants? And what can be found out about you on the Internet?

Datum konání:

23.09. v 18:00

Místo konání: