PRÁVO NA ANALOG : Vaše digitální hygiena

Znáte někoho, kdo není na sociálních sítích, kdo nemá chytrý telefon, či kdo platí výhradně hotovostí?

My vám tyto lidi představíme v krátkém work in progress dokumentu DIGITÁLNÍ DISIDENTI, který vzniká v průběhu našeho festivalu. Následovat bude diskuze s advokátem Janem Vobořilem z IuRe/Digitálních svobod, který vám přiblíží, jaká jsou naše práva při domáhání se "analogu".


19:00 Promítání work in progress dokumentu DIGITÁLNÍ DISIDENTI
19:30 Přednáška a diskuze s advokátem Janem Vobořilem z IuRe/Digitálních svobod


Přijďte si užít poslední z večerů Big Brother Film Festivalu o vlivu technologií na naše práva a svobody.


Festival vzniká ve spolupráci s právnicko-poradenskou organizací IuRe/Digitální svobody, která každoročně pořádá Big Brother Awards a svou činností bojuje za lidské svobody v digitálním i skutečném životě. Více o právu na analog si můžete přečíst ZDE.


EN:

THE RIGHT TO ANALOG: Your Digital Hygiene

In the last year, most of us have found out how useful technological tools can be: thanks to them, we have been able to work from home, learn online, order food, and consume culture. At the same time, however, it was an opportunity to realize how inadequate these compensations are and that many things and processes simply cannot be moved to the Internet. Moreover: the past year has shown that not everyone can and wants to move to the online space at all… Behind the curtain of technological optimism lies the realization that betting on one digital card is not as certain as it might seem and that it does not pay off to get rid off all the analogue mechanisms of today's society.

Is the time really coming when physical money disappears? Is online work from home when we are constantly available a gift or a curse? On how many networks are you online just now?

Datum konání:

30.09. v 19:00

Místo konání: