SEXPOSED

SEXPOSED je multižánrový kolaborativní projekt, který prostřednictvím současného vizuálního umění a filmově-diskuzních eventů upozorňuje na vztah společnosti k lidské sexualitě, opomíjených témat rizikového sexuálního chování, pohlavně přenosných chorob a otázky spojené s problematikou HIV.


Filmově-diskuzní večery cyklu SEXPOSED, které proběhnou na třech předních pražských vysokých uměleckých školách (UMPRUM, FAMU, AVU), nás skrze příběhovou linii provedou společensky opomíjenými tématy, která se dotýkají rizikového sexuálního chování, pohlavně přenosných chorob, HIV a destigmatizace pozitivních jedinců. Divácky atraktivním spojením filmu a diskuze se zajímavými osobnostmi i odborníky na daná témata budou účastníci seznámeni s praktickými radami jak se chránit, kde se nechat testovat či kam se v situaci pozitivní diagnózy obrátit.


První filmově-diskuzní večer, pojmenovaný CHEMSEX PARTY, se zaměří na způsoby současného seznamování, promiskuitu či chemsex, tedy na momenty spojené s rizikovým sexuálním chováním, jež mohou vést k nákaze HIV. Druhý filmově-diskuzní večer, pojmenovaný REALITY CHECK, poukazuje na stav probuzení z oné “velké párty” a zabývá se tématem testování, pozdním záchytem, medikací a s tím spojenými souvislostmi. STAY POSITIVE je název třetího filmově-diskuzního večera zaměřeného na život s HIV, motivaci žít dál a problematiku sociálního vyloučení, které pozitivní jedinci zažívají.


Filmově-diskuzní cyklus SEXPOSED si klade za cíl upozornit nejen na společensky upozaděné téma HIV, testování a prevenci, ale může posloužit i jako osvěta a inspirace samotným lékařům. Součástí všech večerů bude možnost nechat se přímo na místě bezplatně testovat v přistavené sanitce.


Projekt vzniká ve spolupráci s umělecko-vzdělávací platformou ARTEDU


Filmově-diskuzní program SEXPOSED

Rozhovor o projektu SEXPOSED na Rádiu Wave

Trailer projektu SEXPOSED

Web projektu SEXPOSED