Pozitivní nedostatečnost

Tento doprovodný filmově-diskuzní večer k výstavě SEXPOSED se zaměří na stigmatizaci HIV pozitivních pacientů ve společnosti, moment sociálního vyloučení, s nímž se lidé s HIV pozitivním statusem potýkají a v neposlední řadě také na léčbu HIV a přístup lékařů k dané skupině pacientů.


18:00 ▶︎ Promítání filmu
18:20 ▶︎ Moderovaná iskuze s hosty:

MUDr. Ivo Procházka (sexuolog, psychiatr - Sexuologický ústav Praha)
Lukáš Maxmilián Rybníček (lektor ČSAP - Dům světla, HIV+)
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (sociální geograf - Národní ústav duševního zdraví)
ShadowKara (umělec, performer)

Moderuje: Zlatko Teskeredžić

ZÁZNAM DISKUZE 1/2
ZÁZNAM DISKUZE 2/2


Projekt SEXPOSED si klade za cíl upozornit nejen na společensky upozaděné téma HIV, testování a prevenci, ale může posloužit i jako inspirace samotným lékařům. Tento večer je přístupný veřejnosti a zdarma.


Filmově-diskuzní program SEXPOSED

Rozhovor o projektu SEXPOSED na Rádiu Wave

Trailer projektu SEXPOSED

Web projektu SEXPOSED

Datum konání:

18.05. v 18:00