Stay positive

Víte, jaký je váš HIV status? A jaké je to žít s pozitivní diagnózou?


Závěrečný filmově-diskuzní večer projektu SEXPOSED se zaměří na rizika spojená se sexuálním chováním z pohledu vědy a sociologie, tématem večera bude život s HIV a otázky spojené se sociálním vyloučením pozitivních jedinců. 🎀 Během akce budete mít možnost se nechat přímo na místě ANONYMNĚ A BEZPLATNĚ TESTOVAT v přistavené sanitce (19:00 - 22:00)


19:00 ▶︎ Promítání snímku POSITIVE HIV LIFE autorky Jennifer Vaughen (Californie), která tvoří osvětová videa o HIV z pohledu vlastní zkušenosti. Budeme vám promítat unikátní snímek, který Jennifer natočila speciálně pro tento večer!

20:00 ▶︎ Diskuze s hosty:
Milan Zlámal (vedoucí lékař - Ambulance Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN), Ilona Müllerová (socioložka, autorka práce "Povědomí veřejnosti o nemoci AIDS"), Alena (lektorka Domu světla, HIV+)
Moderuje: Barbora Šichanová (radio Wave)


Místo konání: Akademie Výtvarných umění v Praze - Učebna č. 6 (přízemí vpravo)


Projekt SEXPOSED si klade za cíl upozornit nejen na společensky upozaděné téma HIV, testování a prevenci, ale může posloužit i jako osvěta a inspirace samotným lékařům. Součástí všech večerů bude možnost nechat se přímo na místě bezplatně testovat v přistavené sanitce.


Filmově-diskuzní program SEXPOSED

Rozhovor o projektu SEXPOSED na Rádiu Wave

Trailer projektu SEXPOSED

Web projektu SEXPOSED

Datum konání:

07.11. v 19:00