HOW TECHNOLOGY MADE US SHARE

Filmový festival zabývající se pirátstvím a legálními možnostmi sdílení audio-vizuálních děl na internetu 2. - 3. Listopadu 2018 v Centru současného umění DOX.


Festival vzniká ve spolupráci s Barcelona Creative Commons Film Festival a umělecko-právní platformou FairArt. Filmy dodává Jihlava International Documentary Film Festival, distribuční společnost Film Europe a Barcelona Creative Commons Film Festival. Festival je součástí mazinárodní sítě CC WORLD. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.


S rozvojem digitální ekonomiky vstupují do zavedených centralizovaných mechanik tendence dříve pouze komunitní - kolaborativní ekonomika založená na sdílení, výměnách, půjčování nebo pronájmu produktů, na rozdíl od jejich vlastnění. Rozšířily se kryptoměny, které vyeliminovaly centralizovanou moc nad financemi, stále častěji se používají referenční systémy, které napřímo hodnotí kvalitu daného produktu. Vzestup sociálních médií umožnil neustálou konektivitu, snížily se transakční náklady, zvýšila se efektivita využívání zdrojů. Digitální prostředí, sociální sítě a servery pro sdílení videí či fotografií poskytují neutuchající možnosti oslovování publika a šíření autorských děl. Propagace autorských děl díky internetu nikdy nebyla jednodušší. Nic ale není zadarmo. Creative Commons Film Festival skrze ojedinělé filmové snímky a diskuze s odborníky přiblíží nejčastější způsoby sdílení autorských děl v online prostředí, jako streamování, odkazovaní nebo stahování skrze praktické příklady. Představí uživatelům internetu podmínky, za kterých lze užít autorských děl bez souhlasu autora či jak mohou uživatelé dohledat dílo, u kterého autor svolil s daným užitím díla a přiblíží široké veřejnosti dnes tak diskutovanou problematiku.


EN:

First Creative Commons Film Festival in the Czech Republic will focus on piracy and possibilities of legal sharing of audio visual works online through practical examples, films and discussions with experts. Festival originates from cooperation with Barcelona Creative Commons Film Festival and consulting-law organization Fair Art. Festival is part of international network CCWorld. The aim of the festival is to introduce unique films and stimulate discussion on the topic of legal and illegal broadcasting of audio-visual works on the Internet. The festival will offer discussions on the most common ways of sharing content online, such as streaming, quoting or downloading through examples. It will introduce conditions under which the users can use the works without the consent of the author or how users can trace the author, who has agreed for their work being used. The festival’s aim is to bring this current issue to the wider public. The festival will take place in the modern space of the DOX Centre for Contemporary Art, along with DOX’s extensive exhibition devoted to Internet culture. Media partner of the festival is Radio Wave.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ▶︎▶︎ GO OUT