KINOLAB FILM FESTIVAL

Krade taky tvoje máma? První ročník filmového festivalu s podtitulem HOW TECHNOLOGY MADE US SHARE zabývající se pirátstvím a legálními možnostmi sdílení audio-vizuálních děl na internetu 2. - 3. Listopadu 2018 v Centru současného umění DOX.


Digitální prostředí, sociální sítě a servery pro sdílení videí či fotografií poskytují neutuchající možnosti oslovování publika a šíření autorských děl. Propagace autorských děl díky internetu nikdy nebyla jednodušší. Nic ale není zadarmo. Mnoho Čechů nemá v otázkách pirátství, legality stahování a sdílení audio-vizuálního obsahu na internetu jasno. Nemusí se však už topit v moři nejasných informací ohledně autorských práv. Filmově-diskuzní platforma KINOLAB připravila filmový festival s podtitulem How technology made us share. Hrané i dokumentární filmy, diskuze s odborníky a doprovodný program festivalu, který proběhne 2. a 3. listopadu v Centru současného umění DOX jako součást výstavy Data Maze, se zaměřuje nejen na legalitu, autorské právo a pirátství, ale i dopady, které na náš život mají sociální sítě a technologie umožňující sdílení obsahu. Skrze ojedinělé filmové snímky a diskuze s odborníky festival přiblíží nejčastější způsoby sdílení autorských děl v online prostředí, jako streamování, odkazovaní nebo stahování skrze praktické příklady. Představí uživatelům internetu podmínky, za kterých lze užít autorských děl bez souhlasu autora či jak mohou uživatelé dohledat dílo, u kterého autor svolil s daným užitím díla a přiblíží široké veřejnosti dnes tak diskutovanou problematiku.


PROGRAM KINOLAB FILM FESTIVALU


Pátek 2. 11. 2018
18:00 Zahájení 1st KFF 2018
18:10 Přednáška: Úvod do Creative Commons
18:30 Promítání filmu: Everything is a Remix - The trouble with intellectual property
19:15 Promítání filmu: Nothing to hide
21:15 Promítání filmu: Naprostí cizinci
22:45 Konec pátečního programu


Sobota 3. 11. 2018
10:00 Promítání pásma krátkých filmů: Fairy tales, Loathing, NATURE all rights reserved, Red Naomi, Transparent City, (Self)exhibitions
11:30 Promítání filmu: Free lunch society
14:00 Promítání filmu: TPB AFK: The pirate bay away from keyboard
15:45 Panelová diskuze: Pirátem bez vlastní viny
17:00 Promítání filmu: Perverzní průvodce ideologií
19:30 Panelová diskuze: Lidové umění kyberprostoru
21:30 Promítání filmu: Čtverec
00:00 Konec sobotního programu


Festival vzniká ve spolupráci s Barcelona Creative Commons Film Festival a umělecko-právní platformou FairArt. Filmy dodává distribuční společnost Film Europe, Barcelona Creative Commons Film Festival a Jihlava International Documentary Film Festival. Festival je součástí mazinárodní sítě CC WORLD. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.


VSTUPENKY NA GO OUT


EN:

First Creative Commons Film Festival in the Czech Republic will focus on piracy and possibilities of legal sharing of audio visual works online through practical examples, films and discussions with experts. Festival originates from cooperation with Barcelona Creative Commons Film Festival and consulting-law organization Fair Art. Festival is part of international network CCWorld. The aim of the festival is to introduce unique films and stimulate discussion on the topic of legal and illegal broadcasting of audio-visual works on the Internet. The festival will offer discussions on the most common ways of sharing content online, such as streaming, quoting or downloading through examples. It will introduce conditions under which the users can use the works without the consent of the author or how users can trace the author, who has agreed for their work being used. The festival’s aim is to bring this current issue to the wider public. The festival will take place in the modern space of the DOX Centre for Contemporary Art, along with DOX’s extensive exhibition devoted to Internet culture. Media partner of the festival is Radio Wave.