Lidové umění kyberprostoru

How technology made us share?

První ročník filmového festivalu zabývající se pirátstvím a legálními možnostmi sdílení audio-vizuálních děl na internetu se uskuteční 2. - 3. Listopadu 2018 v Centru současného umění DOX.

S rozvojem digitální ekonomiky vstupují do zavedených centralizovaných mechanik tendence dříve pouze komunitní - kolaborativní ekonomika založená na sdílení, výměnách, půjčování nebo pronájmu produktů, na rozdíl od jejich vlastnění. Rozšířily se kryptoměny, které vyeliminovaly centralizovanou moc nad financemi, stále častěji se používají referenční systémy, které napřímo hodnotí kvalitu daného produktu. Vzestup sociálních médií umožnil neustálou konektivitu, snížily se transakční náklady, zvýšila se efektivita využívání zdrojů. Digitální prostředí, sociální sítě a servery pro sdílení videí či fotografií poskytují neutuchající možnosti oslovování publika a šíření autorských děl. Propagace autorských děl díky internetu nikdy nebyla jednodušší. Nic ale není zadarmo. Skrze ojedinělé filmové snímky a diskuze s odborníky festival přiblíží nejčastější způsoby sdílení autorských děl v online prostředí, jako streamování, odkazovaní nebo stahování skrze praktické příklady. Představí uživatelům internetu podmínky, za kterých lze užít autorských děl bez souhlasu autora či jak mohou uživatelé dohledat dílo, u kterého autor svolil s daným užitím díla a přiblíží široké veřejnosti dnes tak diskutovanou problematiku.

Festival vzniká ve spolupráci s Barcelona Creative Commons Film Festival a umělecko-právní platformou FairArt. Filmy dodává Jihlava International Documentary Film Festival, distribuční společnost Film Europe a Barcelona Creative Commons Film Festival. Festival je součástí mazinárodní sítě CC WORLD. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ▶︎▶︎ GO OUT

Datum konání:

02.11. v 18:00