MOC HRANIC

Filmově-diskuzní cyklus MOC HRANIC vznikl ve spolupráci s Centrem současného umění DOX jako doprovodný program k výstavě Před očima.


Filmově-diskuzní cyklus MOC HRANIC otevírá téma identity (a integrity), na kterou je důležité hledat odpovědi jak z pozic stále více se drolící Evropy, tak i z pozic zemí Předního východu, zmítaného válkou. Názorová pluralita, rozdílnost náboženských vyznání nebo v případě Kurdů, život v cizích státech, patří mezi problémy, které stojí v cestě ke globálnímu světu, ve kterém se lidé ne tolerují, ale respektují. V dnešním světě už dávno není možné vyznávat pouze jednu pravdu. Může být národní identita a názorová integrita klíčem k jednotnějšímu světu? Nebo je identifikace s národem, či nějakou ideologií tím, co stojí pomyslenému “Brave New World” v cestě? Titul výstavy “Over my eyes” nemusí znamenat pouze závoj přes oči, skrze který vnímáme svět nezřetelně, ale může to být i slovní spojení, které příchozímu říká “You are welcome”.