We create film festivals focused on current socio-political issues with goal to spark attention, raise awareness and provoke public discussions thru critical thinking.

Pořádáme filmové festivaly zaměřené na současná socio-politická témata, které publiku umožňují nahlédnout do společensky málo diskutovaných oblastí a skrze diskuze s odborníky jej podněcují k aktivnímu kritickému myšlení.

Nejbližší události