Filmově-diskuzní platforma zaměřená na současná socio-politická témata, která publiku umožňuje nahlédnout do společensky málo diskutovaných oblastí a podněcuje jej k aktivnímu kritickému myšlení.

Film-discussion platform focused on current socio-political issues with goal to spark attention, raise awareness and provoke public discussions thru critical thinking.

Nejbližší události