NOVÁ DIVOČINA

Jak dnes v Praze žijí lidé bez domova? Kde bydlí, čím se zabývají, o čem sní?

Filmově-diskuzní cyklus NOVÁ DIVOČINA vznikl k výstavě Dýmová hora v Muzeu hl.města Prahy, jejíž příběh zaznamenal umělec EPOS 257. Dýmová hora je název dnes již neexistující lokality v Praze na Třebešíně. Toto území nikoho se nacházelo na rozhraní mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Vackovem. Řadu let, zřejmě nejpozději od roku 2000, bylo obydlené lidmi bez domova. Je to místo mezi místy, prostor, který nás nezajímá, ale také místo, na které se vztahují specifické zákony a pravidla na jeho užívání. Bezdomovecký život je ve své podstatě primitivní způsob života, povětšinou v “kmenových” svazcích, kde panuje “zákon džungle”. Právě ten vám přiblíží KINOLAB skrze filmově-diskuzní cyklus NOVÁ DIVOČINA.