CREATIVE COMMONS FILM FESTIVAL

První Creative Commons Festival v Praze se uskuteční na podzim 2018 a bude se zabývat autorským právem v online světě, jak z pohledu tvůrců audiovizuálních děl, tak i jeho uživatelů.


Digitální prostředí, sociální sítě a servery pro sdílení videí či fotografií poskytují neutuchající možnosti oslovování publika a šíření autorských děl. Propagace autorských děl díky internetu nikdy nebyla jednoduší. Nic ale není zadarmo. Creative Commons Film Festival bude skrze filmy a diskuze s odborníky řešit sporné aspekty autorskoprávní ochrany filmové produkce, které přicházejí s technologickým a digitálním pokrokem. Díky snadné dostupnosti filmové produkce na internetu a pirátskému stahování filmů se snižuje ziskovost filmového průmyslu, neposouvá tak autorské právo jakožto ochrana odměny pro autora svůj cíl? Nevytratil se však tento cíl již před digitální revolucí, která pouze odkryla tento problém? Chrání autorské právo v 21. století ještě základní ideu ochrany duševního vlastnictví a to ochrana autorství a osobních práv autora? Zůstává autorského práva ještě na straně autorů? Jaké jsou alternativy autorskoprávní ochrany a jakou roli v tom hrají licence Creative Commons?


Festival vzniká ve spolupráci s Barcelona Creative Commons Film Festival a umělecko-právní platformou FairArt a stane se součástí celosvětové sítě CC WORLD. Více info coming soon.

Program cyklu CREATIVE COMMONS FILM FESTIVAL: